Uute õpilaste vastuvõtu tulemused

17. mail toimus Tallinna Balletikooli uute õpilaste vastuvõtt. Oli hea vastuvõtu aasta - lapsed on hea ettevalmistusega ja andekad.
5. kassi on vastu võetud järgmiste numbritega kandidaadid:
3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 13; 14; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 29.

Palume vormistada dokumendid kooli sisseastumiseks 20. juuniks.
Vajalikud dokumendid on:
- avaldus - täidetakse kohapeal;
- sünnitunnistuse koopia;
- klassitunnistus;
- väljavõte õpilasraamatust;
- 3 fotot;
- meditsiiniline kaart (õpilastel väljastpoolt Talllinna)
Kooli kantselei on avatud E-R kl 9-17.

Reservis on järgmised kandidaadid:
1; 16.
Reservis olevatele õpilastele anname lõpliku otsuse teada 20. juuniks.