ETTEVALMISTUSKLASS

Jaanuaris 2015 alustab Tallinna Balletikoolis täiendav ettevalmistuskursus kooli sisseastujatele (3.-4. klassi õpilastele). Tundides arendatakse ÜKEt (üldkehaline ettevalmistus): maksimaalset spetsiifilist painduvust, väljapoolsust, jalapöia sirutust ning koordinatsiooni, tasakaalu ja vastupidavust.
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas kolmapäeviti kl 16.30-18.00 alates 14. jaanuarist kuni 13. maini 2015.
Registreerimine: http://balletikool.edu.ee/vastuvott/ankeet.
Ettevalmistusklassi kursusetasu on 54 €. Tasumine toimub ühekordse maksena kooli poolt esitatud arve alusel.
Lisainfo: 644 3387, 644 6531 või kool@balletikool.edu.ee