Kooli 70. juubeli galakontsert ja Rünno Lahesoo näitus

Sel aastal tähistame 70 aasta möödumist hetkest, mil meie kool oma uksed avas. Seda tähistame kontserdiga 29. mail kell 17 Rahvusooperis Estonia. Esinevad kooli lõpetajad Marjana Fazullina, Alice Niinemäe, Carolina Sumarok, Marita Weinrank ja Anu Mägi, vanema ja noorema astme õpilased ning Eesti Rahvusballeti solistid Luana Georg, Jevgeni Grib, Sergei Upkin, Denis Klimuk ja Ali Urata. Kontserdi kunstiline juht on Tallinna Balletikooli direktor Kaie Kõrb.

Kooli vilistlasel ja praegusel direktoril Kaie Kõrbil on hea meel, et pikkade traditsioonidega väikesest balletikoolist on välja kasvanud maailmas Eestile palju tuntust toonud tantsijaid. Ka tänane järelkasv on lootustandev, sest juba nooremates klassides on näha laste sihikindlust ja suurt soovi õppida.

Eesti esimene ja ainus riiklik balletiõppeasutus Eesti Riiklik Koreograafiline Kool – tänane Tallinna Balletikool – asutati maailmasõja järgsel perioodil Estonia balletitrupi juurde loodud balletistuudio ja lasterühma baasil 1946. aastal. Selle esimeseks direktoriks oli tantsija ja koreograaf Anna Ekston. Balletikoolil on pika ajalooga koolimaja Toompeal, kus aastakümnete jooksul on õppinud palju põlvkondi tantsukunstnikke. Sel kevadel lõpetab 54. lend.

Estonia teatri esimese rõdu galeriis on avatud kooli vilistlase ja fotograafi Rünno Lahesoo näitus balletikoolist ja selle kasvandikest. Lahesoo sõnul on balletiartistiks kasvamisel väga suure tähtsusega keskkond, mis peab looma võimalused professionaalsete oskuste omandamiseks ja õpilase vaimseks arenguks. „Tallinna Balletikooli ajaloolise maja kõrgete lagedega ruumid, suurte akendega saalid ja loomulikult õpetajad ning õpilased üheskoos tekitavad huvitava sünergia – ruumi, milles tulevased artistid omandavad lisaks tavalisele kooliharidusele vajalikke oskusi ja teadmisi jõudmaks maailma lavadele. Näitus toob vaatajani just seose õpilaste ja balletikooli kui neid toetava loomingulise keskkonna vahel,“ lisas Lahesoo.

Kõigile kauneid balletielamusi soovides

Tallinna Balletikool