JOE ALEGADO TANTSUTEHNIKA MEISTRIKLASSID

20.-23. märtsini andis Tallinna Balletikoolis meistriklasse rahvusvaheliselt tunnustatud pedagoog Joe Alegado.

Joe Alegado on alustanud tantsijana Ballet Hispanico trupis New York City`s, töötanud José Limóni Dance Company`s ning omab 40-aastast kogemust õpetajana. Samuti on ta ImPulsTanz Vienna Festivali asutajaliige. Joe Alegado lähenemist tantsutehnikale iseloomustab eripärane voolav käte koordinatsioon kooskõlas kehakeelega.

Joe Alegado viis tunde läbi vanema astme õpilastele klassikaliste moderntantsu stiilide täiendõppena, õpetus oli väga kõrgetasemeline. Tallinna Balletikool pakkus meistriklassides osalemise võimalust ka Tallinna Ülikooli koreograafia eriala tudengitele ning samuti teistele huvigruppidele, kellele toimusid avatud meistriklassid. Tagasiside läbiviidud meistriklasside kohta oli väga positiivne. Kaasatud huvigruppidel on ootus, et meie kool korraldaks tantsumaailma tippspetsialistide avatud meistriklasse ka edaspidi.

Tunnustus erialaõpetaja Helen Veidebaumile, tänu kellele sellise legendaarse õpetaja Eestisse tulek teoks sai ning samuti Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitalile, kes Tallinna Balletikoolil meistrikasside korraldamist rahastusega toetas.