ETTEVALMISTUSKURSUS 2018

Tallinna Balletikool avab märtsis ettevalmistusklassi 3.-4. klassi õpilastele, kellel on soov meie kooli õppima asuda. Balletikoolis algab õppetöö põhikooli 5. klassist ning kestab 8 õppeaastat. Õpilased omandavad 9. klassi lõpus põhihariduse ning kooli lõpuks erialase kutsekeskhariduse.

Ettevalmistuskursuse tundide eesmärgiks on laste erialaste eelduste arendamine (liigeste väljapoolsus, painduvus, tugevus, koordinatsioon jm).

Toimumisaeg: laupäeviti 3. märtsist 19. maini kl 11:00-12:30 (12 korda)
Sihtgrupp: 3.-4. klassi õpilased
Õpetaja: Sigrid Peedu
Maksumus: 85 € (kursusetasu)
Registreerimine ja info: liinaliis@balletikool.edu.ee; 644 6531

Vastuvõtt 2018/2019 õppeaasta 5. klassi toimub 2. juunil 2018. Lisainfo: http://balletikool.edu.ee/vastuvott