EKSAMID 2018/2019

Tasemetööd - 6. klass
eesti keel/eesti keel teise keelena (kirjalik) – 14. mai 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019. a

Tasemetööd - 7. klass
loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018. a

Tasemetööd - 9. klass
digipädevuste katseline tasemetöö - 1.-4. aprill 2019

Loovtöö - 8. klass
Põhikooli riikliku õppekava alusel on kohustuslik sooritada III astme õpilastel (7.-9. kl) loovtöö. Koolipoolne soovitus on töö teostada 8. klassis. Loovtöö teema valik tuleb õpilasel läbi arutada ja kooskõlastada klassijuhatajaga ning lõplikult kinnitada hiljemalt jaanuaris. Loovtöö esitamise tähtaeg on mais ja kaitsmine toimub juuni alguses.
Abimaterjalid loovtöö vormistamiseks: http://www.balletikool.edu.ee/oppetoo/opiabi

Põhikooli lõpueksamid - 9. klass
eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses (kirjalik) või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik ja suuline) – 13. juuni 2019. a

Riigieksamid 2019 - lõpetajad
Tallinna Balletikooli lõpetamiseks riigieksameid sooritama ei pea. Õpilased omandavad keskhariduse ka ilma riigieksameid sooritamata kui õppekava on läbitud täies mahus lävendi tasemel ning sooritatud on eriala riigieksam klassikalises või kaasaegse tantsus. Gümnaasiumi riigieksamite sooritamine on õpilastel omal valikul ja soovil ning vajalik juhul, kui õpilane soovib edasi õppida kõrgkooliserialal, kus on nimetatud riigieksami sooritamise nõue.
eesti keel (kirjalik) – 22. aprill 2019. a;
eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. aprill 2019. a;
eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–25. aprill 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019. a;
matemaatika (kirjalik) – 24. mai 2019. a.

LisaSuurus
Erialaeksamid 2019 kevad 131.94 KB