õppeperioodid ja vaheajad

2018/2019. õppeaasta õppeperioodid
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
1. trimester - 01. september kuni 23. november;
2. trimester - 24. november kuni 08. märts;
3. trimester - 09. märts kuni 07. juuni (va põhikooli lõpetajad)
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
1. semester - 01. september kuni 31. jaanuar;
2. semester - 01. veebruar kuni 14. juuni
Iga perioodi lõpus kantakse e-päevikusse kokkuvõtvad hinded, tunnistuste kätteandmine paberkandjal toimub õppeaasta lõpus.

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad
NOOREM ASTE (5.-9. klass)
sügisvaheaeg - 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
jõuluvaheaeg - 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
talvevaheaeg - 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
kevadvaheaeg - 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
suvevaheaeg - 5.-8. klass: 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a
VANEM ASTE (1.-3. kursus)
jõuluvaheaeg - 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
suvevaheaeg - 22. juuni 2019.a kuni 31. august 2019.a

Praktikaproovid ja esinemised ning osavõtt Rahvusooper Estonia balletietendustest toimub ka koolivaheaegadel lähtudes teatri mängukavast ning Tallinna Balletikooli lavapraktika graafikust.
Tallinna Balletikooli gala 2019 toimub esmaspäeval, 27. mail kell 19:00 Rahvusooper Estonias.