dokumendid

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemisel järgib Tallinna Balletikool Haridus- ja Teadusministeeriumi isikuandmete töötlemise
põhimõtteid vt. www.hm.ee/et/isikuandmete-tootlemine
Isikuandmete vastutav töötleja: Tallinna Balletikool, kool@balletikool.edu.ee, tel. 6443387.
Tallinna Balletikooli andmekaitse spetsialist on Helina Alliksaar, 644 3387, e-mail kool@balletikool.ee.

Isikuandmete töötlemise toimingute register on koostamisel.

EKIS dokumendiregister: https://ekis.ee/?page=pub_startup&tid=-1&desktop=10016&u=20100712205131)

EKIS on Eesti koolide haldamise infosüsteem mille dokumendiregister sisaldab kooli tegevuse käigus loodud või saadud dokumente. EKIS'i dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda dokumentidega, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed. Dokumendi sisuga, mis ei ole avalikus vaates nähtav ja millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on võimalik tutvuda teabenõude esitamisel. Teabenõue saatke e-postiga kool@balletikool.edu.ee . Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole: Hille Voolaid (Hille.Voolaid@hm.ee).

Tallinna Balletikooli dokumendid kodulehel:

LisaSuurus
PÕHIMÄÄRUS86.88 KB
ARENGUKAVA 2016-20201.18 MB
NOOREM ASTE: PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA445.88 KB
VANEM ASTE: KLASSIKALISE BALLETI KUTSEKESKHARIDUSE ÕPPEKAVA 13475193.47 KB
Klassikalise balleti kutsekeskhariduse õppekava 134751 moodulite rakenduskavad1.46 MB
VANEM ASTE: KAASAEGSE TANTSU KUTSEKESKHARIDUSE ÕPPEKAVA 13475292.29 KB
Kaasaegse tantsu kutsekeskhariduse õppekava 134752 moodulite rakenduskavad1.39 MB
VANEM ASTE: KLASSIKALISE BALLETI KUTSEHARIDUSE ÕPPEKAVA 21132582.41 KB
Klassikalise balleti kutsehariduse õppekava 211325 moodulite rakenduskavad963.11 KB
VANEM ASTE: KAASAEGSE TANTSU KUTSEHARIDUSE ÕPPEKAVA 21132661.45 KB
Kaasaegse tantsu kutsehariduse õppekava 211326 moodulite rakenduskavad877.27 KB
SISEKORRAEESKIRI261.95 KB
SÕIDUKULU HÜVITAMISE KORD331.23 KB
ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD438.58 KB
LOOVTÖÖDE LÄBIVIIMISE KORD516.98 KB
SISEHINDAMISE LÄBIVIIMISE KORD398.19 KB
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED130.46 KB
HANKEKORD148.25 KB
HANKEPLAAN87.18 KB
ÕPPEKORRALDUSEESKIRI423.38 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 1: Õpilaste vastuvõtu kord280.67 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 2: VÕTA tingimused ja kord425.41 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 3: Praktilise töö korraldus348.23 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 4: Praktika läbiviimise kord521.07 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 5: Õppetöö päeviku täitmise kord415.25 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 6: Üldised hindamispõhimõtted ja kriteeriumid440.54 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 7: Tugiteenuste osutamise tingimused ja kord333.78 KB
Õppekorralduseeskirja lisa 8: Õppetoetuste taotlemise kord463.63 KB
ORGANISATION OF STUDY PROCESS FOR FOREIGN STUDENTS211.32 KB
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ366.35 KB